Loading ....
Przedszkole nr 48 „Zielony Groszek” w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 48 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Szaserów 119
04-349 Warszawa
tel: 22 610 36 04
e-mail: p48@edu.um.warszawa.pl
strona: http://www.zielonygroszek.com.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada pedagogiczna
 Organami Przedszkola są:
1. Dyrektor Przedszkola
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców
 
Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 48 "Zielony Groszek" działa na podst. art. 69-70 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996)

Kompetencje Rady pedagogicznej znajdują się w Regulaminie Rady Pedagogicznej
 
Pokaż informacje o artykule